Biuro Brokerskie „DAP” proponuje Państwu swoje usługi w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego, pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczeniowych oraz reprezentowania Państwa w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi zarówno na etapie pozyskania ubezpieczenia, jak  i likwidacji szkody.

Działamy na zlecenie i imieniu, i w interesie Ubezpieczającego (Klienta), dla którego usługi brokerskie mogą być bezpłatne. Zgodnie z zasadami przyjętymi na polskim rynku ubezpieczeniowym broker otrzymuje wynagrodzenie od zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy ubezpieczenia.
Naszą działalność brokerską na polskim rynku prowadzimy od 1991 roku, na prowadzenie tej działalności posiadamy zezwolenie nr 156 wydane przez Ministra Finansów.

Posiadamy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę 1.500.000 euro co stanowi dla Klienta dodatkową gwarancję bezpieczeństwa korzystania z naszych usług.

Jako licencjonowany broker, oferujemy przedsiębiorstwom pełen zestaw usług ubezpieczeniowych.
Naszym najważniejszym celem jest zwiększenie Państwa bezpieczeństwa. Staramy się tego dokonać poprzez skuteczne wykorzystanie wszystkich dostępnych możliwości.