bg_image

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 15.12.2017 r. o Dystrybucji Ubezpieczeń Zarząd informuje, że:

a) Firma DAP-Dom Aukcyjno-Powierniczy Spółka z o.o. z siedzibą pod adresem 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3, Regon: 510519664, NIP: 739-020-51-49, KRS : 0000118682, prowadzi działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń.

b) Spółka jest brokerem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru brokerów prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego dostępnym pod adresem internetowym https://rpu.knf.gov.pl/search/broker/156/6351 .

c) Spółka posiada zezwolenie nr 156 z dnia 28.04.1992 r na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń.

d) Wynagrodzenie otrzymywane za pośrednictwo przy zawarciu umowy ubezpieczenia od Ubezpieczyciela ma charakter prowizyjny. Nabywamy prawo do wynagrodzenia prowizyjnego w przypadku zapłaty przez Ubezpieczającego na rzecz Ubezpieczyciela należnej składki ubezpieczeniowej.

e) Spółka nie posiada żadnych akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń, akcjonariuszem Spółki nie jest żaden zakład ubezpieczeniowy.