Dla naszych Klientów prowadzimy pełną obsługę brokerską na którą składa się:

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM – analiza występujących ryzyk oraz potencjalnych zagrożeń pod kątem możliwości ich ubezpieczenia
 • OPRACOWANIE PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO zakładającego optymalną ochronę przy minimalnych kosztach
 • PRZYGOTOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  do zakładów ubezpieczeń
 • NEGOCJACJE Z ZAKŁADAMI UBEZPIECZEŃ w zakresie warunków ubezpieczenia jak i wysokości składki
 • POMOC W WYBORZE UBEZPIECZYCIELA – opracowanie analizy ofert
 • NADZÓR nad prawidłowym wykonaniem umów ubezpieczenia
  • Merytoryczne sprawdzenie polis
  • Dostarczenie dokumentów ubezpieczeniowych do Klienta
  • Informowanie o terminach płatności rat składek ubezpieczeniowych
  • Pomoc  w zakresie likwidacji szkód i uzyskaniu odszkodowania

Na życzenie Klienta analizujemy stan dotychczasowego ubezpieczenia przedsiębiorstwa – przeprowadzamy tzw. audyt ubezpieczeniowy, a następnie wspólnie z Klientem – w zależności od wybranej polityki oraz środków finansowych przedsiębiorstwa – pomagamy podjąć decyzję, które ryzyka i w jakim zakresie zostaną ubezpieczone (broker wskaże i pomoże wyeliminować ryzyka, które w interesie klienta można zmniejszy lub pozostawić jako ryzyko własne albo wyeliminować innymi środkami niż ubezpieczenia.

Dodatkowo dla podmiotów stosujących ustawę o zamówieniach publicznych oferujemy:

 • OPRACOWANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, w tym pomoc przy ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia wraz ze sposobem oceny ofert oraz określeniem wymogów formalnych dotyczących składach ofert, dobór produktów ubezpieczeniowych, zakresu i systemu ubezpieczenia w taki sposób aby zapewnić jak najlepsza ochronę ubezpieczeniową, przygotowanie załączników do specyfikacji
 • NA ŻYCZENIE KLIENTA DYSTRYBUCJA SIWZ DO FIRM UBEZPIECZENIOWYCH
 • UCZESTNICTWO W PRACACH KOMISJI PRZETARGOWEJ w charakterze rzeczoznawcy, w tym przygotowanie formularza oceny oraz pomoc w ocenie złożonych ofert
 • MERYTORYCZNE SPRAWDZENIE POLIS pod kątem zgodności ze złożoną ofertą
 • DOSTARCZENIE POLIS DO KLIENTA
 • POMOC W ZAKRESIE LIKWIDACJI SZKÓD I UZYSKANIU ODSZKODOWANIA